ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

เพิ่มความรู้ด้านกฎหมาย

IMG 9890

               24  ก.พ. 59 นายเกรียงศักดิ์  ทวีเพิ่มพูน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดยโสธร  นำคณะวิทยากรมาให้ความรู้ตามโครงการฝึกอบรมความรู้ทางการกฎหมาย "หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกฎหมายทั่วไป"  แก่นักเรียนโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา  และบุคลากรทุกท่าน  เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี  มีปัญหาข้อสงสัยด้านกฎหมายติดต่อได้ที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดยโสธร  โทร  045-756762

               ขอบคุณ คุณเกรียงศักดิ์ ทวีเพิ่มพูน และคณะวิทยากรเป็นอย่างสูง  ที่มาจัดกิจกรรมดีๆ  เช่นนี้ครับ...          

   

>>>ชมภาพเพิ่มเติมคลิก...

>>>>ข่าวอื่น  ที่น่าสนใจ...

Open_House

Open_House

28 กุมภาพันธ์ 2560
Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

23 พฤศจิกายน 2559
สอบธรรมสนามหลวง

สอบธรรมสนามหลวง

21 พฤศจิกายน 2559