ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

สอบวัดความรู้ 3 สาระ

IMG 9877

               24  ก.พ. 59  นักเรียน  ระดับชั้น  ม.3 และ ม.6 สอบวันความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ....

>>>>ข่าวอื่น  ที่น่าสนใจ...

Open_House

Open_House

28 กุมภาพันธ์ 2560
Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

23 พฤศจิกายน 2559
สอบธรรมสนามหลวง

สอบธรรมสนามหลวง

21 พฤศจิกายน 2559