ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

จักรยานพระราชทาน

IMG 0069

               24  กุมภาพันธ์  2559  องค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมงกุฏราชกุมาร พระราชทานจักยาน  Bike For Dad ผู้แทนมอบโดยนายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นพระมหากรุณาทิคุณอย่างยิ่ง  เด็กหญิงวิชุดา  จันทา นักเรียนชั้น  ม. 1/2 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษาได้รับพระราชทานจักยาน  Bike For Dad   จำนวน  1  คัน  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษายโสธร  เขต  1...

>>>>ข่าวอื่น  ที่น่าสนใจ...

Open_House

Open_House

28 กุมภาพันธ์ 2560
Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

23 พฤศจิกายน 2559
สอบธรรมสนามหลวง

สอบธรรมสนามหลวง

21 พฤศจิกายน 2559