ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

ความสำเร็จอีกขั้น

IMG 0285

               2  กุมภาพันธ์  2559  ศ.ก. ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูฝึประสบการณ์สอน  น.ส.จิราวรรณ  บุดทะสุ  และน.ส.พัชรี ผ่องแผ้ว  ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์สอน  วันที่  21  พฤษภาคม  2558  ถึงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559  รวมระยะเวลาประมาณ  1  ปี  น้องเป็นคนเก่ง  คนคล่องงาน  ปฏิสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบ  ขอให้น้องๆ จะประสบความสำเร็จในส่งที่หวังนะครับ...

>>>>ข่าวอื่น  ที่น่าสนใจ...

Open_House

Open_House

28 กุมภาพันธ์ 2560
Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

23 พฤศจิกายน 2559
สอบธรรมสนามหลวง

สอบธรรมสนามหลวง

21 พฤศจิกายน 2559