ความสำเร็จอีกขั้น

IMG 0285

               2  กุมภาพันธ์  2559  ศ.ก. ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูฝึประสบการณ์สอน  น.ส.จิราวรรณ  บุดทะสุ  และน.ส.พัชรี ผ่องแผ้ว  ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์สอน  วันที่  21  พฤษภาคม  2558  ถึงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559  รวมระยะเวลาประมาณ  1  ปี  น้องเป็นคนเก่ง  คนคล่องงาน  ปฏิสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบ  ขอให้น้องๆ จะประสบความสำเร็จในส่งที่หวังนะครับ...