Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

S 5750800

               23-24  พฤศจิกายน  2559  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา  จัดสอบ  Pre-Onet นักเรียนชั้น ม.3  และ  ม.6  ครั้งที่  1  ปีนี้ลูกๆ ทำเต็มที่  ครูก็เต็มที่เช่นกันครับ