ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

ทำเนียบบุคลากร

banner directory

 

 

bossnew direct

 

tanapon direct

 

          piyakarn direct          pongsuk direct          chaignarm direct          sasirin direct

 

          sabaiprae direct          lamunsri direct          kanokwarn direct          orapin direct

 

          pucharin direct          sririya direct          ungsana direct          sonphurg1 direct                                                       

 

          aree direct          konson direct                                                                    ake direct1

   

          kitmetee direct                                                                  sutus direct            apichaya direct

 

          

 

                                                            fong direct                                         lurs direct